Wikipedysta:Lethern/Countable

Rzeczowniki policzalne

edytuj

Countable nouns, cechy:

 • występują w liczbie pojedyńczej (z przedimkiem a/an) oraz w liczbie mnogiej,
 • występują z: few, a few, many, some, how many,
 • rzeczowniki w liczbie mnogiej, traktowane jako całość, używamy jakby były w l. pojedyńczej (np. twenty pounds is).

+zdania przykladowe!

Liczba mnoga - końcówka -es

edytuj

Rzeczowniki zakończone na '-x', '-s' w liczbie mnogiej mają końcówkę '-es':

 • ilness - In past millennium there was more ilnesses than today.
 • box - However, there's more boxes to unpack.

Liczba mnoga - końcówka -ves

edytuj

Rzeczowniki zakończone na '-f' w liczbie mnogiej mają końcówkę '-ves':

 • loaf - loaves,
 • wolf - wolves.

Liczba mnoga - wyjątki

edytuj

Rzeczowniki z nieregularną formą w liczbie mnogiej:

 • mouse - mice,
 • person - people,
 • foot - feet,
 • tooth - teeth,
 • child - children,
 • aircraft - aircraft,
 • passerby - passerby.
 • medium - media (mediums).


Rzeczowniki niepoliczalne

edytuj

Uncountable nouns to głównie:

 • nazwy substancji (milk),
 • uczucia (hate),
 • pojęcia abstrakcyjne (freedom),
 • wyrazy: news, information, money, advice.

Cechy:

 • traktowane są jako w l. pojedyńczej,
 • nie używa się przedimka a/an ani liczebników,
 • występują z: little, a little, much, some, how much.

+przyklady! toothpaste, rubbish (znaczenie -l mnoga)

Policzalność a znaczenie

edytuj

Np.

 • There aren't any chocolates (czekoladek)
 • There isn'y any chocolate (czekolady)

+compare (policz/niepolicz)


.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Expressions of quantity

edytuj

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne mają osobne określenia ilościowe (oprócz some).

Policzalne (few, many, some):

 • I've got a few friends here.
 • There's so many people inside.
 • How many friends did you meet?
 • She'll bring some cookies.

Niepoliczalne (little, much, some):

 • There's too little milk.
 • And also too much water.
 • How much money does it cost?
 • That was some really good news.

Few, a few

edytuj

Istnieje różnica między few oraz a few (analogicznie, między little i a little). Few oznaczać będzie mało, niewiele, natomiast a few - kilka. Można to rozróżnić jako znaczenie pozytywne lub negatywne ('mało' lub 'wystarczająco').

 • I know only few people here.
 • I've met a few intresting people.

+compare (pozyt/negat) +compare (policzalne/ niepoliczalne)


.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Some, any, no

edytuj

Występują z rzeczownikami policzalnymi (użytymi w l. pojedyńczej lub mnogiej) jak i niepoliczalnymi.

 • some - zdania twierdzące (there is some...) i pytania - propozycje (Do you want some...?),
 • any - pytania i przeczenia (Have you got any..? I don't need any...),
 • no - zastępuje 'any' w przeczeniach, operator traci 'not' (there is no...).

+zamienic na przyklady

Ćwiczenia

 • I can't carry any___ more.
 • There's no___ tea left.
 • There are some___ cookies.
 • Have you got any___ questions?
 • Would you like some___ cookies?

+compare (some/any/no)


opakowania itp

edytuj

Wyrażenia:

 • a tube of, a sheet of, a carton of, a pair of, a piece of, a jar of, a pound of, a bag of

+ zdania

Rzeczownik niepoliczalny: wyrażenie np. 'a carton of milk' staje się już 'policzalne'.


.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ćwiczenia z gramatyką

edytuj

1. policz/niepolicz 2. okreslenia ilosciowe

(przeczenie an / any advice) (3days is/are) (little / few flour) (many/much people) (a/some news)

much noise very few little time too much in a few days (+kontekst) many mistakes only little more (...) only few more (...) many good marks