Wikipedysta:Lethern/Pronouns

Zaimki

edytuj

Subject pronouns - zaimki osobowe, oznaczają podmiot:

 • I, you, he, she, it, we, you, they

Object pronouns - zaimki osobowe, zastępują określenie 'kto' lub 'kogo' (np. mnie, jego)

 • me, you, him, her, it, us, you, them
Open the door, it's me!
I don't like them.

Przymiotniki dzierżawcze, określają właściciela przedmiotu (np. mój ..., twoje ...)

 • my, your, his, her, its, our, your, their
It's my umbrella.
I know his girlfriend.

Zaimki dzierżawcze - zastępują przedmiot (np. moje, twoje)

 • mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.
If you won't find the pen, I'll give you mine.
It can't be Julia's book. Hers is blue.

Zaimki zwrotne i emfatyczne - w znaczeniu 'siebie'

 • myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themseles
He only thinks of himself.

Wyrażenie each other

edytuj

Jeśli angażujemy w czynność kilka osób, w znaczeniu 'wzajemnie', używamy:

 • each other, jeśli mówimy o dwóch osobach,
 • one another, jeśli mówimy o większej ilości osób.
We know each other very much.
In our band we all help one another.

+.compare

Zaimki nieokreślone

edytuj

Wyrażenia zawierające some- -odnoszące się do jakiejkolwiek osoby/ rzeczy/ miejsca:

 • someone, somebody, something, somewhere

Any-. Oznaczają jakikolwiek, w pytaniach ktokolwiek oraz w przeczeniach żaden:

 • anyone, anybody, anything, anywhere

No-. Tylko w przeczeniu (operator traci 'not'), oznaczają 'żaden':

 • no one, nobody, nothing, nowhere

Every-. Oznaczają każdy:

 • everyone, everybody, everything, everywhere.