Wikipedysta:Lethern/Sztuczna inteligencja/O sztucznej inteligencji

Inteligencja a sztuczna inteligencja

edytuj

Czym jest inteligencja? Można przyjąć, że jest to zdolność do rozwiązywania zadań intelektualnych, z reguły trudnych.

Czym natomiast jest sztuczna inteligencja? Będzie w nią wyposażony program, który potrafi rozwiązywać zadania, powszechnie uważane za wymagające inteligencji. Można również przytoczyć inne kryteria, takie jak:

  • program, który "myśli" jak człowiek
  • program, który zachowuje się jak człowiek
  • program, który zachowuje się racjonalnie

Ostatnie kryterium mogą poniekąd spełniać inteligentne systemy wspomagania decyzji - zaprogramowane tak, aby podejmować decyzje lub pomagać ludziom w dokonywaniu wyborów.

Słaba i mocna sztuczna inteligencja

edytuj

Można wprowadzić dodatkowy podział, oddzielający sztuczną inteligencję dającą się stosować w praktyce od wizji rodem z fantastyki naukowej.

Słaba SI potrafi rozwiązywać trudne zadania w sposób umożliwiający praktyczne zastosowanie,

mocna SI oznacza myślenie przybliżające myślenie ludzkie.

SI stosowana do rozwiązywania trudnych zadań ma już swój udział w różnych dyscyplinach, takich jak automatyczne sterowanie, robotyka czy statystyka.

Zadania postawione SI

edytuj

Przeszukiwanie

edytuj

Przeszukiwanie zbioru wszystkich możliwości w celu znalezienia rozwiązania.

Jest to zadanie, w którym należy znaleźć rozwiązanie spełniające ustalone kryteria (lub dowolne rozwiązanie), przy czym nie jest przeszukiwana cała przestrzeń rozwiązań (z reguły duża lub zbyt duża), a jedynie jej część.

W trakcie rozwiązywania problemu można wyróżnić stany, takie jak: stan początkowy, stany pośrednie, stan końcowy. Program, zaczynając od stanu początkowego, przemieszcza się poprzez stany pośrednie, aż osiągnie rozwiązanie (stan końcowy). Wynikiem końcowym jest sposób rozwiązania, czyli niejako ścieżka, jak przejść od początkowego do końcowego stanu.

Wnioskowanie

edytuj

Zadanie polegające na przetwarzaniu wiedzy, tzn. uzyskiwaniu, z pewnego zbioru stwierdzeń, nowych stwierdzeń przy stosowaniu pewnych reguł wnioskowania.

Uczenie się

edytuj

Zadanie, podczas którego program zdobywa wiedzę na podstawie podawanych informacji trenujących. Zdobyta wiedza jest później wykorzystywana do lepszego rozwiązywania problemów lub rozwiązywania zadania o danych zbliżonych do tych, które użyte zostały do uczenia się.