Wikipedysta:Prusai/Język pruski/Być

Słowniczek

edytuj

Pōlis - Polak
Pōlini - Polka
Prūss - Prusin
Prūsini - Prusinka
Garrin - Drzewo
Kas - Kto
Ka - Co
Mūti - Matka
Sta - To

Czasownik "być"

edytuj

Kaīls! Witaj! Jest to pierwsza lekcja, dzięki której nauczysz się operować czasownikiem "būtwei" czyli "być" w czasie teraźniejszym. Podam tutaj jego odmianę:

As asma – ja jestem
Tū assei – ty jesteś
Tāns ast – on jest
Tenā ast – ona jest
Tennan ast – ono jest
Mes asmai – my jesteśmy
Jūs astei– wy jesteście
Tenēi ast – oni są
Tennas ast – one są

Możemy zauważyć, że 3 osoba liczby pojedynczej oraz mnogiej są identyczne. Taka sytuacja powtarza się w odmianie każdego czasownika.
O tym, że tak właśnie odmienia się czasownik "być" możesz przekonać się samodzielnie, poprzez sprawdzenie tego w słowniku: Szukamy w słowniku czasownika „być” i znajdujemy przy nim numer odmiany. Na początku słownika pod tym numerem znajduje się odmiana tego czasownika, lub do niego podobnego. Przy literach „ps” znajdują się ponumerowane odmiany czasu teraźniejszego. Numery oznaczają kolejno:
1 - pierwszą osobę liczby pojedynczej
2 - drugą osobę liczby pojedynczej
6 - pierwszą osobę liczby mnogiej
7 - drugą osobę liczby mnogiej
Słowo przy którym nie stoi żaden numer to trzecia osoba obu liczb

Przejdźmy teraz do ćwiczeń.

Ćwiczenia

edytuj

Proszę przetłumacz:
- Jestem Polakiem/Polką.
- Jestem Prusinem/Prusinką.
- Ona jest Prusinką.
- Kim jesteś?
- Co to jest?
- To jest drzewo.

Wskazówki

edytuj

- Pytania szczegółowe, zaczynające się na przykład od słów: kto, co, gdzie itd. mają następujący układ:
Kto, co, kim ---> podmiot (ty, on)---> odpowiednio odmieniony czasownik "być"; na przykład:
Kim ona jest? ---> Kas tenā ast?
- Odpowiadamy: Podmiot---> odmieniony "być" ---> dopełnienie ( przy czasowniku "być" zawsze w mianowniku); na przykład:
Ona jest matką. ---> Tenā ast mūti.

Wątkiem tym zajmiemy się szczegółowo w następnych lekcjach.

Wszelkie zapytania możecie kierować na forum:
http://forum.prusai.eu/
Dobry internetowy słownik:
http://wirdeins.prusai.org/