Jesm rossijski wikipedyst; administrator w Wikipedyi i burokrat w Wikiuczebnike (to jest Wikibooks).

Nikogda ne uczil sie polskemu jeziku, no razumiju mnogo polskej rieczy. Dobro razumiju angielski.