Wikipedysta:Szwedzki/WOS:Litwa

Polacy, Europejczycy, Obywatele

Materiały edukacyjne z zakresu wychowania obywatelskiego dla Polaków mieszkających na Litwie

Plik:Logofnp.png Plik:Logosenat.png Plik:Logoefhr.jpg Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r. partner merytoryczny: Europejska Fundacja Praw Człowieka


Spis treści edytuj

 1. Aktywność społeczna
 2. Samorząd
 3. Władza
 4. Media masowe
 5. Transformacja
 6. Gospodarka
 7. Unia Europejska
 8. Globalizacja
 9. Organizacje międzynarodowe
 10. Konflikty międzynarodowe
 11. Wykluczenie społeczne i choroby
 12. Problemy współczesnego świata
 13. Naród i państwo (wersja robocza)
 14. Prawa człowieka (wersja robocza)
 15. Prawo (wersja robocza)

Rozdziały 1-12 podręcznika w wersji PDF

Autorzy edytuj

Autorzy tekstów rozdziałów:
Krzysztof Kowaluk - rozdziały: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Łukasz Zamęcki - rozdziały: 1, 2, 4, 11, 12
Jan Strycharz - rozdział: 13 Emilia Klepacka i Jacek Kowalewski - rozdział: 14 Jacek Kowalewski - rozdział: 15

Autorki informacji o sytuacji na Litwie:
Elżbieta Kuzborska
Brigita Zuromskaite

Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Jarosław Lipszyc, Łukasz Wardyn Redakcja językowa: Aleksandra Sekuła Projekt okładki i koncepcja graficzna: Mariusz Smolarek

Układ, wybór i redakcja zbioru, teksty i materiały ilustracyjne (o ile nie jest to wskazane inaczej) są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0. Treść licencji jest dostępna na stronie: http://.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.

Od redakcji edytuj

Niniejszy kurs, adresowany do młodzieży litewskich klas 10-11, ma za zadanie dostarczyć uczniom niezbędnego minimum wiedzy pozwalającej na zorientowanie się w politycznych i społecznych problemach współczesnych demokracji oraz form społecznego zaangażowania, dzięki którym można skutecznie wpływać na kształt świata.

Koncepcja tej książki narodziła się w wyniku doświadczeń Fundacji Nowoczesna Polska z działań prowadzonych na Litwie. Z sukcesem promujemy wśród nauczycieli polskich bibliotekę internetową Wolne Lektury i uczymy korzystania z jej zasobów. Jednym z pomysłów, które narodziły się w wyniku współpracy z Łukaszem Wardynem z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, była koncepcja stworzenia specjalnego kursu wychowania obywatelskiego dla Polaków mieszkających na Litwie. Wyszliśmy z założenia, że skutecznie walczą o swoje prawa tylko ci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę. Ale żeby móc uruchomić takie kursy niezbędne było stworzenie odpowiednich zasobów wiedzy.

Książka, którą macie w rękach, powstawała w sposób dość szczególny. Po pierwszym spotkaniu ekspertów z Polski i Litwy naszkicowano wspólnie spis treści. Następnie Krzysztof Kowaluk i Łukasz Zamęcki z Warszawy napisali te elementy rozdziałów, które mają charakter uniwersalny. Rozdziały te zostały następnie uzupełnione o treści niezbędne dla Polaków mieszkających na Litwie przez Elżbietę Kuzborską i Brigitę Zuromskaite z Litwy. Ostatecznego wyboru materiałów i niezbędnych skrótów dokonała redakcja. W efekcie powstał tekst, który – trochę jak Wikipedia – ma wyłącznie autora zbiorowego.

Wszystkie materiały dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach. Oznacza to, że każdy ma prawo dokonywania ich adaptacji na swoje potrzeby, do czego gorąco zachęcamy. Jeśli uważasz, że któryś z tych materiałów wymaga aktualizacji, poprawek bądź innych zmian – po prostu zrób to.

Jarosław Lipszyc
prezes Fundacji Nowoczesna Polska