Wikipedysta:Wojciszek/wektory

Wektorem nazywamy skalar przedstawiony w n-wymiarowej przestrzeni. Wektor posiada współrzędne, kierunek, zwrot oraz wartość.

  • Przykładowe wektory
    • Wektor położenia, służący do określania położenia danego ciała w kartezjańskim układzie współrzędnych. Początkiem takiego wektora jest punt 0 w układzie współrzędnych n-wymiarowej przestrzeni. w przestrzeni dwuwymiarowej.
    • Wektor przemieszczenia. Ruch ciała w przestrzeni można pojmować jako złożenie niezależnych ruchów wzdłuż każdej osi układu tej przestrzeni. Wektor przemieszczenia z punktu a do punktu b przedstawimy jako różnicę położenia tych wektorów
  • Różnice między wektorami a skalarami
Wektor Skalar