Wikipedysta:Yusek/Kartografia i topografia/Odwzorowania azymutalne

Odwzorowanie azymutalne polega na rzucie kuli na powierzchnie. Powstała mapa jest kołem.

Ze względu na sposób wyróżnia się:

  • Rzut ortograficzny - rzut promieni równoległych kierowanych na płaszczyznę (można w ten sposób przedstawić dokładnie jedną półkulę).
  • Rzut centralny - promienie wychodzą ze środka i padają na płaszczyznę teoretycznie można przedstawić pół kuli bez równika w praktyce jednak po 30° (przyjmując, że środkiem jest biegun) rysunek jest bardzo mocno rozciągnięty.
  • Rzut stereograficzny - promienie wychodzą z bieguna i biegną promieniście na płaszczyznę położoną za przeciwległym biegunem (można przedstawić całą kulę ale bez bieguna z którego wychodzą promienie. Jednakże półkula z biegunem z którego rzutujemy jest pierścieniem bardzo zniekształconym.

Odwzorowania

edytuj

Ze względu na miejsce przyłożenia można skonstruować siatkę:

  • prostą na środku mapy będzie biegun,
  • równoległą na środku będzie punkt na równiku zazwyczaj 0° lub 180°
  • skośną środkiem jest dowolny punkt oprócz wyżej wymienionych.

Zastosowanie

edytuj

Obszary podbiegunowe, które są bardzo zniekształcone w przypadku innych odwzorowań. Odwzorowania inne niż proste oraz to ze środkiem w punkcie 0°,0° i 0°,180° ze względu na zniekształcenia są tylko teoretyczne, ale poprawne.

Konstrukcja

edytuj

Siatka azymutalna biegunowa centralna

edytuj
 

Siatka powstaje przez rzut od promieni wychodzących ze środka kuli. Najłatwiej sobie to wyobrazić jakby Ziemia była z przezroczystego materiału np. szkła z narysowaną siatką geograficzną. Następnie do środka wkładamy żarówkę i do powierzchni przykładamy biały ekran jak do rzutnika. Na tym ekranie powstanie siatka, która będzie odwzorowaniem azymutalnym biegunowym centralnym.

Południki będą pękiem prostych wychodzących z bieguna a równoleżniki współśrodkowymi okręgami. Odległości pomiędzy południkami są stałe natomiast pomiędzy równoleżnikami rosną bardzo szybko w miarę oddalania się od bieguna.

Aby obliczyć promienie okręgów należy zastosować wzór:

 
q = długość promienia okręgu na siatce
R = długość promienia Ziemi w skali.
  = dopełnienie do kąta prostego szerokości.

Aby obliczyć położenie punktu na mapie:

Długość  ,   to długość południka konstrukcyjnego.

Szerokość  , wyjdzie wówczas odległość od bieguna środka siatki.

Siatka azymutalna biegunowa stereograficzna

edytuj
 

Siatka powstaje przez rzut od promieni wychodzących z przeciwległego punktu kuli. Najłatwiej sobie to wyobrazić jakby Ziemia była z przezroczystego materiału np. szkła z narysowaną siatką geograficzną. Następnie do przeciwległej ściany przymocowywujemy żarówkę i do powierzchni po przeciwnej stronie przykładamy biały ekran jak do rzutnika. Na tym ekranie powstanie siatka, która będzie odwzorowaniem azymutalnym biegunowym centralnym.

Południki będą pękiem prostych wychodzących z bieguna a równoleżniki współśrodkowymi okręgami. Odległości pomiędzy południkami są stałe natomiast pomiędzy równoleżnikami rosną bardzo szybko w miarę oddalania się od bieguna.

Aby obliczyć promienie okręgów należy zastosować wzór:  
q = długość promienia okręgu na siatce
R = długość promienia Ziemi w skali.
  = dopełnienie do kąta prostego szerokości.

Aby obliczyć położenie punktu na mapie:

Długość  ,   to długość południka konstrukcyjnego.

Szerokość  , wyjdzie wówczas odległość od bieguna środka siatki.

Siatka azymutalna biegunowa ortograficzna

edytuj
 

Siatka powstaje przez rzut równoległej wiązki promieni. Najłatwiej sobie to wyobrazić jakby Ziemia była z przezroczystego materiału np. szkła z narysowaną siatką geograficzną. Następnie oświetlamy ją reflektorem i do powierzchni po przeciwnej stronie przykładamy biały ekran jak do rzutnika. Na tym ekranie powstanie siatka, która będzie odwzorowaniem azymutalnym biegunowym ortograficznym.

Południki będą pękiem prostych wychodzących z bieguna a równoleżniki współśrodkowymi okręgami. Odległości pomiędzy południkami są stałe natomiast pomiędzy równoleżnikami maleją bardzo szybko w miarę oddalania się od bieguna.

Aby obliczyć promienie okręgów należy zastosować wzór:


Nawigacja:
Odwzorowania i siatki
Odwzorowania azymutalne
Odwzorowania walcowe
Odwzorowania stożkowe
Odwzorowania umowne
Zniekształcenia
Wybór siatki