Wikipedysta:Yusek/Kartografia i topografia/Przedmiot kartografia i topografia

Kartografia

edytuj

Kartografia jest dyscypliną naukową częścią geografii oraz dziedziną działalności praktycznej. Zajmuje się tworzeniem, opracowywaniem, użytkowaniem oraz przetwarzaniem mapy.

Efektem pracy kartografa jest mapa. Kartografia jest nauką o sporządzaniu mapy oraz ich aktualizacji.

Nazwa kartografia wywozi się z łacińskiego charta - karta, papier oraz greckiego grapho - piszę. Kartografia jest nie tylko dyscypliną ściśle naukową ale również dyscypliną praktyczną, gdyż dostarcza map wykorzystywanych w innej działalności nie tylko naukowej.

Topografia

edytuj

Topografia jest dyscypliną naukową częścią geografii. Zajmuje się określaniem zewnętrznych cech terenu

topografia pozwala tworzyć mapy chociaż sama ich nie tworzy.

Ze względu na powiązanie oraz bezsensowność jednej nauki przy braku drugiej obie omawiane są zawsze razem.


Następne: Działy kartografii