Wikipedysta:Yusek/Kartografia i topografia/Przedstawienia kartograficzne

Efektem pracy kartografa jest mapa. Jednakże nie jest ona jedynym przedstawieniem obrazu powierzchni ziemi. Wśród innych przedstawień najczęściej używane są:

Plik:GEO Globe 2.jpg
Globus
  • Globus - przestawienie terenu ziemi (całej ziemi) na powierzchni zbliżonej do kuli przez co nie występują przekłamania (w praktyce są ale bardzo niewielkie).
  • Blokdiagram - przedstawienie terenu ziemi pod pewnym kątem co powoduje możliwość ukazania tylko fragmentu ziemi. Najczęściej ten typ przekształcenia jest używany w geomorfologii (do przedstawienia rzeźby terenu oraz ruchów masowych lub lodowców) i w geologii (do ukazania budowy wewnętrznej fragmentów skorupy ziemskiej).
  • Zdjęcie lotnicze/satelitarne - fotografia powierzchni ziemi (teoretycznie może dochodzić do półkuli w praktyce obszar jest niewielki. Nie ma żadnych siatek ani symboli. Jest również używana w tworzeniu i aktualizacji map.
  • Schemat sieci - schemat pokazujący w dużym uproszczeniu sieć transportową (np. tramwajową) występują znaczne uproszczenia i przekłamania jednakże powodujące zwieszenie czytelności przekazu. Nie nadaje się jednak do badań kartometrycznych.
  • Mapy amorficzne - przedstawienie zjawisk za pomocą powierzchni np. produkcja przemysłowa, ludność.


Poprzednie: Działy Kartografii Następne: Cechy mapy