Wikipedysta:Yusek/Kartografia i topografia/Wstęp

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i roku oraz osób zainteresowanych kartografią i topografią. Treść podręcznika powinna być zrozumiała dla absolwentów szkół średnich.