Wolna przedsiębiorczość/O podręczniku

Licencja: Podręcznik Wolna przedsiębiorczość jest udostępniony na licencji CC BY-SA 3.0 PL (Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach). Z pełnym tekstem licencji można zapoznać się na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode.

cały podręcznik (*.pdf) dostępny na Wikimedia Commons

Cyfrowa wersja podręcznika znajduje się na stronie: https://wolnaprzedsiebiorczosc.pl/papierowy-podrecznik/

 • Autorzy:
  • Mateusz Machaj (rozdz. 1–45, dodatki),
  • Robert Gwiazdowski (rozdz. 21)
 • Koordynator: Anna Gruhn
 • Redaktor prowadzący: Marcin Zieliński
 • Redakcja naukowa: Mateusz Benedyk, Arkadiusz Sieroń, Marcin Zieliński
 • Redakcja językowa: Elżbieta Michalak, Helena Krajewska
 • Korekta: Paweł Kot, Rafał Wiszowaty
 • Projekt okładki, stron tytułowych i rysunków:
 • Marta Ozdarska, Damian Słoński
 • Słowniczek: Mateusz Benedyk

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji i Nauki w 2021 r. Pozytywną opinię o podręczniku wydali rzeczoznawcy:

 • dr Monika Szymańska,
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka,
 • dr Robert Szczepankowski.

Podręcznik jest przeznaczony do zajęć z podstaw przedsiębiorczości na III etapie edukacyjnym w zakresie podstawowym w liceach ogólnokształcących i technikach.

ISBN 978-83-65086-06-8

Wydawca: Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa

pl. Strzelecki 20

50-224 Wrocław

 • Łamanie: PanDawer (pandawer@pandawer.pl)
 • Wydanie: pierwsze