Wstęp do fizyki atomu/Budowa jądra atomowego

Jak już było wspomniane w poprzednim rozdziale Budowa atomu jądro składa się z protonów (o ładunku +e) i neutronów (bez ładunku). Jak jednak wiemy z elektrodynamik cząstki o takich samych ładunkach się odpychają, więc aby jądro atomu się nie rozpadło trzymają je razem siły jądrowe, które działają między wszystkimi nukleonami.