Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Aparatura

 • aparat do zdjęć z lampą UV GeneSYS
 • aparat poziomy do elektroforezy w żelach agarozowych [Sigma]
 • Eppendorf Centrifuge 5415D
 • Eppendorf Centrifuge 5415R
 • Eppendorf Centrifuge 5804R
 • łaźnia wodna z termostatem
 • spektrofotometr NanoDrop [ThermoScientific]
 • spektrofotometr UVmini-1240 [Shimadzu]
 • termocykler [BioRad]
 • termomixer compact [Eppendorf]
 • wytrząsarka


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.