Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Bufory i roztwory/Bufor SM

  • 100 mM NaCl; 10 mM MgSO4; 50 mM Tris-HCl (pH 7,5)


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.