Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Bufory i roztwory/Bufor STE

  • 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, and 0,1 M NaClTekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.