Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/DNA/Wykorzystany wektor plazmidowy

  • pUC19: AmpR; ori pMB1, lacZ; MCS; 2,7kpz [ThermoScientific]


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.