Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Enzymy

  • 10 mg/ml DNaza (wodny roztwór) [Sigma-Aldrich]
  • 10 mg/ml RNaza (wodny roztwór) [Panreac AppleChem]
  • endonukleazy restrykcyjne, w buforach wskazanych przez producenta [ThermoScientific]
  • Fragment Klenowa polimerazy I [ThermoScientific]
  • ligaza faga T4, w odpowiednim buforze do ligacji wskazanym przez producenta [ThermoScientific]
  • polimeraza DNA faga T4 [ThermoScientific]
  • polimeraza DNA Phusion [ThermoScientific] wraz z odpowiednim buforem (High Fidelity Buffer 10x) wskazanym przez producenta
  • proteinaza K [A&A Biotechnology]


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.