Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Zestawy

  • zestaw do izolacji plazmidowego DNA Plazmid Miniprep AX [A&A Biotechnology]
  • zestaw do oczyszczania po reakcji PCR Clean-up [A&A Biotechnology]
  • zestaw do reizolacji z żelu agarozowego Gel-out [A&A Biotechnology]


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.