Zanurkuj w Pythonie/Pierwszy program

Nurkujemy

edytuj

Oto kompletny, działający program w Pythonie. Prawdopodobnie jest on dla Ciebie całkowicie niezrozumiały, ale nie przejmuj się tym, ponieważ zaraz przeanalizujemy go dokładnie, linia po linii. Przeczytaj go i sprawdź, czy coś jesteś w stanie z niego zrozumieć.

Przykład. odbchelper.py
#-*- coding: utf-8 -*-

def buildConnectionString(params):
  u"""Tworzy łańcuch znaków na podstawie słownika parametrów.
  
  Zwraca łańcuch znaków.
  """
  return ";".join(["%s=%s" % (k, v) for k, v in params.items()])

if __name__ == "__main__":
  myParams = {"server":"mpilgrim", \
        "database":"master", \
        "uid":"sa", \
        "pwd":"secret"
        }
  print (buildConnectionString(myParams))

Uruchomimy teraz ten program i zobaczymy, co się stanie.

W wyniku uruchomienia programu otrzymujemy:

pwd=secret;database=master;uid=sa;server=mpilgrim