Zanurkuj w Pythonie/Skrypty i strumienie - podsumowanie

Wszystko razem

edytuj

Python posiada zestaw potężnych bibliotek do parsowania i manipulacji dokumentami XML. Moduł minidom parsuje plik XML zamieniając go w obiekt Pythona i pozwalając na swobodny dostęp do dowolnych jego elementów. Idąc dalej, w rozdziale tym pokazaliśmy, w jaki sposób użyć Pythona do tworzenia "prawdziwych" skryptów linii poleceń przyjmujących argumenty, obsługujących różne błędy, a nawet potrafiących pobrać dane z wyjścia innego programu.

Zanim przejdziemy do następnego rozdziału, powinniśmy z łatwością: