Zanurkuj w Pythonie/Wprowadzenie do romantest.py

Wprowadzenie do romantest.py edytuj

Poniżej przedstawiono pełny zestaw testów do funkcji konwertujących, które nie zostały jeszcze napisane, ale wkrótce znajdą się w roman.py. Nie jest wcale oczywiste, jak to wszystko ze sobą działa; żadna z poniższych klas i metod nie odnosi się do żadnej innej. Jak wkrótce zobaczymy, ma to swoje uzasadnienie.

Przykład 13.1. romantest.py

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz pobrać ten oraz inne przykłady (http://diveintopython.org/download/diveintopython-examples-5.4.zip) używane w tej książce.

"""Unit test for roman.py"""

import roman
import unittest

class KnownValues(unittest.TestCase):             
  knownValues = ( (1, 'I'),
          (2, 'II'),
          (3, 'III'),
          (4, 'IV'),
          (5, 'V'),
          (6, 'VI'),
          (7, 'VII'),
          (8, 'VIII'),
          (9, 'IX'),
          (10, 'X'),
          (50, 'L'),
          (100, 'C'),
          (500, 'D'),
          (1000, 'M'),
          (31, 'XXXI'),
          (148, 'CXLVIII'),
          (294, 'CCXCIV'),
          (312, 'CCCXII'),
          (421, 'CDXXI'),
          (528, 'DXXVIII'),
          (621, 'DCXXI'),
          (782, 'DCCLXXXII'),
          (870, 'DCCCLXX'),
          (941, 'CMXLI'),
          (1043, 'MXLIII'),
          (1110, 'MCX'),
          (1226, 'MCCXXVI'),
          (1301, 'MCCCI'),
          (1485, 'MCDLXXXV'),
          (1509, 'MDIX'),
          (1607, 'MDCVII'),
          (1754, 'MDCCLIV'),
          (1832, 'MDCCCXXXII'),
          (1993, 'MCMXCIII'),
          (2074, 'MMLXXIV'),
          (2152, 'MMCLII'),
          (2212, 'MMCCXII'),
          (2343, 'MMCCCXLIII'),
          (2499, 'MMCDXCIX'),
          (2574, 'MMDLXXIV'),
          (2646, 'MMDCXLVI'),
          (2723, 'MMDCCXXIII'),
          (2892, 'MMDCCCXCII'),
          (2975, 'MMCMLXXV'),
          (3051, 'MMMLI'),
          (3185, 'MMMCLXXXV'),
          (3250, 'MMMCCL'),
          (3313, 'MMMCCCXIII'),
          (3408, 'MMMCDVIII'),
          (3501, 'MMMDI'),
          (3610, 'MMMDCX'),
          (3743, 'MMMDCCXLIII'),
          (3844, 'MMMDCCCXLIV'),
          (3888, 'MMMDCCCLXXXVIII'),
          (3940, 'MMMCMXL'),
          (3999, 'MMMCMXCIX'))            

  def testToRomanKnownValues(self):             
    """toRoman should give known result with known input"""
    for integer, numeral in self.knownValues:       
      result = roman.toRoman(integer)          
      self.assertEqual(numeral, result)         

  def testFromRomanKnownValues(self):             
    """fromRoman should give known result with known input"""
    for integer, numeral in self.knownValues:        
      result = roman.fromRoman(numeral)          
      self.assertEqual(integer, result)          

class ToRomanBadInput(unittest.TestCase):              
  def testTooLarge(self):                     
    """toRoman should fail with large input"""          
    self.assertRaises(roman.OutOfRangeError, roman.toRoman, 4000)

  def testZero(self):                       
    """toRoman should fail with 0 input"""            
    self.assertRaises(roman.OutOfRangeError, roman.toRoman, 0)  

  def testNegative(self):                     
    """toRoman should fail with negative input"""        
    self.assertRaises(roman.OutOfRangeError, roman.toRoman, -1) 

  def testNonInteger(self):                    
    """toRoman should fail with non-integer input"""       
    self.assertRaises(roman.NotIntegerError, roman.toRoman, 0.5) 

class FromRomanBadInput(unittest.TestCase):                   
  def testTooManyRepeatedNumerals(self):                    
    """fromRoman should fail with too many repeated numerals"""       
    for s in ('MMMM', 'DD', 'CCCC', 'LL', 'XXXX', 'VV', 'IIII'):       
      self.assertRaises(roman.InvalidRomanNumeralError, roman.fromRoman, s)

  def testRepeatedPairs(self):                         
    """fromRoman should fail with repeated pairs of numerals"""       
    for s in ('CMCM', 'CDCD', 'XCXC', 'XLXL', 'IXIX', 'IVIV'):        
      self.assertRaises(roman.InvalidRomanNumeralError, roman.fromRoman, s)

  def testMalformedAntecedent(self):                      
    """fromRoman should fail with malformed antecedents"""          
    for s in ('IIMXCC', 'VX', 'DCM', 'CMM', 'IXIV',
         'MCMC', 'XCX', 'IVI', 'LM', 'LD', 'LC'):            
      self.assertRaises(roman.InvalidRomanNumeralError, roman.fromRoman, s)

class SanityCheck(unittest.TestCase):    
  def testSanity(self):          
    """fromRoman(toRoman(n))==n for all n"""
    for integer in range(1, 4000):    
      numeral = roman.toRoman(integer) 
      result = roman.fromRoman(numeral)
      self.assertEqual(integer, result)

class CaseCheck(unittest.TestCase):          
  def testToRomanCase(self):            
    """toRoman should always return uppercase""" 
    for integer in range(1, 4000):        
      numeral = roman.toRoman(integer)     
      self.assertEqual(numeral, numeral.upper())

  def testFromRomanCase(self):           
    """fromRoman should only accept uppercase input"""
    for integer in range(1, 4000):        
      numeral = roman.toRoman(integer)     
      roman.fromRoman(numeral.upper())     
      self.assertRaises(roman.InvalidRomanNumeralError,
               roman.fromRoman, numeral.lower())
 
if __name__ == "__main__":
  unittest.main()
Materiały dodatkowe edytuj