Zanurkuj w Pythonie/Zaawansowane metody specjalne

Zaawansowane metody specjalne

edytuj

W Pythonie, oprócz __getitem__ i __setitem__, są jeszcze inne metody specjalne, . Niektóre z nich pozwalają dodać funkcjonalność, której się nawet nie spodziewamy. Ten przykład pokazuje inne metody specjalne znanej już nam klasy UserDict.

Przykład. Inne metody specjalne w klasie UserDict
def __repr__(self): return repr(self.data)   #(1)
def __cmp__(self, dict):            #(2)
  if isinstance(dict, UserDict):      
    return cmp(self.data, dict.data)
  else:                   
    return cmp(self.data, dict)
def __len__(self): return len(self.data)    #(3)
def __delitem__(self, key): del self.data[key] #(4)
 1. __repr__ jest metodą specjalną, która zostanie wywołana, gdy użyjemy repr(obiekt). repr jest wbudowaną funkcją Pythona, która zwraca reprezentację danego obiektu w postaci łańcucha znaków. Działa dla dowolnych obiektów, nie tylko obiektów klas. Już wielokrotnie używaliśmy tej funkcji, nawet o tym nie wiedząc. Gdy w oknie interaktywnym wpisujemy nazwę zmiennej i naciskamy ENTER, Python używa repr do wyświetlenia wartości zmiennej. Stwórzmy słownik d z jakimiś danymi i wywołajmy repr(d), żeby się o tym przekonać.
 2. Metoda __cmp__ zostanie wywoływana, gdy porównujemy za pomocą == dwa dowolne obiekty Pythona, nie tylko instancje klas. Aby porównać wbudowane typy danych (i nie tylko), wykorzystywane są pewne reguły np. słowniki są sobie równe, gdy mają dokładnie takie same pary klucz-wartość; łańcuchy znaków są sobie równe, gdy mają taką samą długość i zawierają taki sam ciąg znaków. Dla instancji klas możemy zdefiniować metodę __cmp__ i zaimplementować sposób porównania własnoręcznie, a potem używać == do porównywania obiektów klasy. Python wywoła __cmp__ za nas.
 3. Metoda __len__ zostanie wywołana, gdy użyjemy len(obiekt). len jest wbudowaną funkcją Pythona, która zwraca długość obiektu. Ta metoda działa dla dowolnego obiektu, który można uznać za obiekt posiadający jakąś długość. Długość łańcucha znaków jest równa ilości jego znaków, długość słownika, to liczba jego kluczy, a długość listy lub krotki to liczba ich elementów. Dla obiektów klas możesz zdefiniować metodę __len__ i samemu zaimplementować obliczanie długości, a następnie możemy używać len(obiekt). Python za nas wywoła metodę specjalną __len__.
 4. Metoda __delitem__ zostanie wywołana, gdy użyjemy del obiekt[klucz]. Dzięki tej funkcji możemy usuwać pojedyncze elementy ze słownika. Kiedy użyjemy del dla pewnej instancji, Python wywoła metodę __delitem__ za nas.

Metody specjalne sprawiają, że dowolna klasa może przechowywać pary klucz-wartość w ten sposób, jak to robi słownik. W tym celu definiujemy metodę __setitem__. Każda klasa może działać jak sekwencja, dzięki metodzie __getitem__. Obiekty dowolnej klasy, które posiadają metodę __cmp__, mogą być porównywane przy użyciu ==. A jeśli dana klasa reprezentuje coś, co ma pewną długość, nie musimy definiować metody getLength; po prostu definiujemy metodę __len__ i korzystamy z len(obiekt).

Python posiada wiele innych metod specjalnych. Są takie, które pozwalają klasie zachowywać się jak liczby, umożliwiając dodawanie, odejmowanie i inne operacje arytmetyczne na obiektach. (Klasycznym przykładem jest klasa reprezentująca liczby zespolone z częścią rzeczywistą i urojoną, na których możemy wykonywać wszystkie działania). Metoda __call__ pozwala klasie zachowywać się jak funkcja, a dzięki czemu możemy bezpośrednio wywoływać instancję pewnej klasy.

Materiały dodatkowe

edytuj