Zatrudnianie osób głuchoniewidomych/Okładka

Podręcznik
Zatrudnianie osób głuchoniewidomych


Głuchoślepota to poważne, sprzężone uszkodzenie wzroku i słuchu. Szacuje się, iż dotknięte jest nią ok. kilku tysięcy osób w Polsce. Pomimo niepełnosprawności starają się one aktywnie funkcjonować w społeczeństwie, przełamując różne bariery, w tym podejmując pracę. Niniejszy podręcznik ma dlatego przybliżyć czytelnikom problematykę zatrudniania osób głuchoniewidomych.