Analiza matematyczna/Ciągi i szeregi liczbowe/Przykład 2

Zbadaj zbieżność szeregu liczbowego:

Z kryterium Cauchy'ego obliczymy:

Stąd wniosek, że szereg jest zbieżny.