Analiza matematyczna

Witamy w powstającym podręczniku Analiza matematyczna. Ilość materiału jest jeszcze dość uboga - książka jest na etapie zalążkowym.

Ciągi i szeregi

edytuj


Granica i ciągłość funkcji

edytuj
 • Granica funkcji
  • Granica lewostronna i prawostronna
  • Podstawowe własności granic funkcji
  • Twierdzenie o trzech funkcjach
 • Ciągłość funkcji
  • Podstawowe własności funkcji ciągłych
  • Własność Darboux
  • Twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą
  • Asymptota pionowa, pozioma i ukośna

Pochodne (różniczkowanie)

edytuj
 • pochodne - motywacja fizyczna i wstęp
  • interpretacja geometryczna i fizyczna
  • pochodne i pierwotne funkcji elementarnych
  • ścisła definicja pochodnej jako granica ilorazu różnicowego; pojęcie różniczkowalności; pochodna jako odwzorowanie
  • symbole nieoznaczone; reguła de l'Hospitala
  • twierdzenie Rolle'a, twierdzenie Lagrange'a
  • monotoniczność
  • ekstrema
  • pochodne wyższych rzędów
  • wzór Taylora
  • wypukłość
  • badanie przebiegu zmienności funkcji
 • równania różniczkowe
  • równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego
  • równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego rozwiązalne metodą podstawienia
  • równania różniczkowe rzędu drugiego

Całki

edytuj
 • całki nieoznaczone
  • metody całkowania
 • całka Riemanna
  • interpretacja geometryczna; funkcje całkowalne w sensie Riemanna

podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego (Newtona-Leibniza)

  • twierdzenie o zmianie zmiennych w całce Riemanna
  • długość krzywej
  • obliczanie pól powierzchni i objętości brył obrotowych
 • całkowanie przez podstawienie
 • całkowanie przez części
 • całki oznaczone
 • całki niewłaściwe
 • rachunek całkowy