Analiza matematyczna/Całka wielkrotna zadania

Zad 1. Oblicz całkę podwójną na prostokącie
Zad 1.1 na prostokącie
Zad 1.2 na prostokącie

Zad 1.3 na prostokącie

Zad 1.4 na prostokącie

Zad 1.5 * na prostokącie Zadanie dla hardcorowców

Odpowiedzi

Zad 2. Oblicz całkę podwójną na wielokącie
Zad 2.1 na trókącie o wierzchołkach
Zad 2.2
Zad 2.3
Zad 2.4
Zad 2.5
Odpowiedzi

Zad 3. Oblicz objętość bryły ograniczonej następującymi płaszczyznami
Zad 3.1 Oblicz objętość pod czaszą paraboliody danej wzorem ograniczną dołu płaszyzną z=0
Zad 3.2
Zad 3.3
Zad 3.4
Zad 3.5
Odpowiedzi