Analiza matematyczna/Całka wielkrotna zadania/ODP1

Zad 1.1 na prostokącie
Zad 1.2 na prostokącie
Zad 1.3 na prostokącie

Zad 1.4 na prostokącie

Zad 1.5 na prostokącie