Analiza matematyczna/Przebieg zmienności funkcji zadania

Zad. 1. Zbadaj przebieg zmienności funkcji.

  1.   Zadanie dla hardcorowców

> Odpowiedzi