Analiza matematyczna/Rachunek różniczkowy zadania

Rachunek różniczkowy zadania

(Zadania będą ale proszę jeszcze zaczekać na razie kilka na próbę)

Zad 1. Oblicz pochodną wielomianów:
1.1
1.2
1.3
1.4
Odpowiedzi
Zad 2. Oblicz pochodną funkcji trygonometrycznych i kołowych
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Odpowiedzi
Zad 3. Oblicz pochodną iloczynu funkcji
3.1
3.2
3.3
3.4
Odpowiedzi
Zad 4. Oblicz pochodną funkcji złożonej
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Odpowiedzi
Zad 5. Oblicz pochodną ilorazu funkcji
5.1
5.2
5.3
5.4
Odpowiedzi
Zad 6. Oblicz pochodne

Tu będą różne zagmatfane funkcje połączenie złożeń ilorazów iloczynów i innych.

Odpowiedzi
Zad 7. Oblicz wartość pochodnej w punkcie

7.1
7.2
7.3

Odpowiedzi
Zad 8. Oblicz drugą pochodną wielomianów

8.1
8.2
8.3

Odpowiedzi
Zad 9. Oblicz druga pochodną iloczynu funkcji
Odpowiedzi
Zad 10. Oblicz drugą pochodną funkcji złożonej
Odpowiedzi