Analiza matematyczna/Rachunek różniczkowy zadania/ODP3

Zad. 3. Oblicz pochodną iloczynu funkcji
3.1
3.2
3.3
3.4