Analiza matematyczna/Rachunek różniczkowy zadania/ODP5

Zad 5. Oblicz pochodną ilorazu funkcji
5.1

5.2
5.3

5.4