Analiza matematyczna (czasem w skrócie nazywana po prostu analizą, a wśród niektórych studentów bardziej wulgarnie) to jedna z najważniejszych dziedzin matematyki. Powstała w XVII w. głównie za sprawą Isaaca Newtona i Gottfrieda Wilhelma Leibniza, po czym dynamicznie się rozwijała przez następne wieki, w zasadzie kreśląc granicę między matematyką elementarną a wyższą. Dała początek innym ważnym dyscyplinom, takim jak równania różniczkowe, fizyka matematyczna czy geometrie nieeuklidesowe. Jest też nie do uniknięcia w statystyce.

Analiza i algebra liniowa są nauczane na bardzo wielu kierunkach technicznych i ekonomicznych, a w niektórych krajach elementy analizy są włączone w program szkoły średniej. Warto też się z nią zapoznać dociekliwym uczniom fizyki w liceum, ponieważ z punktu widzenia analizy wiele wzorów i zależności - zwłaszcza w mechanice i elektrodynamice - staje się o wiele jaśniejszych.

Zanim rozpoczniesz naukę, powinieneś zapoznać się z wieloma pojęciami, takimi jak funkcja, wykres funkcji, wartość, argument itp. Warto również zapoznać się z logiką matematyczną, gdyż bez niej czasem trudno zrozumieć pewne definicje. Podczas nauki zwracaj też uwagę na zadania, ponieważ trudno nauczyć się jakiegokolwiek działu matematyki bez liczenia zadań.