Angielski/Going to

'Going to'Edytuj

Konstrukcja 'be going to' + bezokolicznik jest stosowana w celu wyrażenia zamiarów wykonywania jakiejś czynności przez podmiot, jak i wyrażenia przewidywań, na podstawie widocznych okoliczności, znaków.

Przykłady zastosowania:

a) zamiary ze ściśle określonym czasem wykonania czynności:

   I'm going to write this letter at five.
   She's going to go for holiday next week.

b) zamiary bez określonego czasu wykonania danej czynności:

   He is going to visit his grandmother.
   I'm going to buy a brand new car.

c) przewidywanie, przekonanie, że coś nastąpi na podstawie oceny faktów, które widzimy:

   It is going to rain. Look in the sky. 
   He's going to hit this dog.