Angielski

Podręcznik
Język angielski

Witamy w podręczniku do nauki języka angielskiego w polskim serwisie Wikibooks!

The Palace of Westminster - Pałac Westminsterski w Londynie

Angielski to w chwili obecnej jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Jest także najczęściej używanym językiem w biznesie, a także głównym językiem publikacji naukowych i konferencji międzynarodowych (szczególnie w naukach ścisłych). Miliony ludzi uczy się go w szkołach. Jako języka ojczystego używają go mieszkańcy wielu państw – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii czy Nowej Zelandii. W wielu krajach angielski ma status drugiego języka urzędowego.

Angielski należy do grupy języków zachodnioeuropejskich (zachodniogermańskich), podobnie jak niderlandzki czy niemiecki, jednak uległ on znacznym wpływom języków romańskich (głównie francuskiego).

Table of Contents - Spis treściEdytuj

English for Beginners - angielski dla początkującychEdytuj

 • Jak się uczyć, by się nauczyć?  
  Krótki poradnik omawiający, jak się konkretnie uczyć.
 • Wymowa i fonetyka  
  Alfabet, wymowa
 • Podstawy  
  Podstawowe zwroty, zaimki osobowe i dzierżawcze, czasownik to be, pytania i przeczenia
 • Podstawy (część druga)  
  Codzienne przedmioty, czasownik to have (mieć), Twój słowniczek, kraje i narodowości, liczby 1-100
 • Mówienie  
  Mówienie, alfabet, kolory, zwroty grzecznościowe, Present Simple
 • Rodzina  
  dopełniacz saksoński, liczba mnoga, rodzina, Present Continuous
 • Posiłki  
  Posiłki, restauracja, sklep, Present Perfect, czasowniki modalne can, wish, could, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, would you like, have to do.
 • Na dworcu  
  Dworzec autobusowy, kolej, podawanie godziny i daty, liczebniki porządkowe, Past Simple, Future Simple.
 • Ubrania  
  Ubrania, stopniowanie przymiotników
 • Zawody i życie codzienne  
  Zawody i codzienne zajęcia, do czy make
 • List do przyjaciela  
  List do przyjaciela
 • Szkoła  
  Szkoła, love i hate, play, should
 • Sport  
  Sport, przysłówki, czasowniki modalne, used to
 • Pogoda  
  Pogoda
 • Urodziny  
  Urodziny, rozmowa przez telefon, strona bierna
 • Medycyna  
  Lekarze, medycyna, części ciała
 • Wycieczka  
  Opisywanie wycieczek, tryb warunkowy, Future Continuous, Future Perfect, Past Continuous, opisywanie trasy
 • Dom  
  Dom, Past Continuous
 • Zwierzęta  
  Zwierzęta

Dla średnio zaawansowanychEdytuj

Dla zaawansowanychEdytuj

GrammarEdytuj

Appendices - załącznikiEdytuj

Materiały dodatkoweEdytuj

Other - inneEdytuj