Wstęp edytuj

Na tej lekcji poznasz:

 • słownictwo związane z przestępczością,
 • czasowniki statyczne i dynamiczne.

Vocabulary edytuj

 • account – relacja
 • assume – przypuszczać
 • break into – włamać się
 • bribe – łapówka
 • burglary – kradzież z włamaniem
 • call for – wzywać
 • clue – trop
 • conman – kanciarz
 • drug-dealer – handlarz narkotykami
 • fatal – śmiertelny
 • forgery – fałszerstwo
 • get over – dojść do siebie
 • in hiding – w ukryciu
 • kidnap – porywać
 • look into – badać coś
 • mysterious – tajemniczy
 • on the run – zbiegły
 • prison – więzienie
 • release – uwolnienie
 • robber – złodziej
 • trick – wyłudzać
 • witness – świadek

Grammar edytuj

Dynamic and state verbs edytuj

Czasowniki dynamiczne opisują czynności. Możemy ich używać w czasach prostych i ciągłych. Czasowników statycznych (opisujących zazwyczaj stan lub sytuację) nie możemy używać w czasach ciągłych (contunuous). Przykładami czasowników statycznych są: believe, belong, forget, hate, like, need, prefer, remember, understand, want. Niekiedy czasowniki statyczne występują w znaczeniu dynamicznym, jeśli opisują czynność lub cechę. Istnieje też grupa czasowników, które występują w znaczeniu statycznym i dynamicznym, np. appear, consider, feel, look, love, think.

Text edytuj

 
Flaga języka angielskiego
 
Text
TextIn the police
In the police
 • Good morning.
 • Good morning. I was robbed.
 • When?
 • Yesterday, in the evening. My car was stolen. The license plate is CCI 5836.
 • From Poland?
 • Yes. Can you help me?
 • Of course. Passport and drivers license please.
 • Here are my driving license and passport.
 • Where are you currently staying?
 • At the hotel Rubens. It is in London. Baker Street 65, room number 163. Can you give me the address of the Polish embassy?
 • Of course. Here you are.
 • Thank you. Good bye.
 • Good bye.