Wstęp edytuj

Na tej lekcji:

 • poznasz słownictwo związane z szkołą,
 • poznasz nazwy dni tygodnia,

Vocabulary edytuj

 • homework – zadanie domowe
 • lesson – lekcja
 • preschooler – przedszkolak
 • schoolboy – uczeń
 • schoolgirl – uczennica
 • teacher – nauczyciel
 • timetable – plan lekcji
 • to learn – uczyć się
 • to practice – ćwiczyć
 • private lesson – korepetycje
 • break – przerwa
 • exam – egzamin

Dni tygodnia edytuj

Potrafimy już określać czas w języku angielskim, dzięki czemu bez problemu możemy powiedzieć, o której godzinie mamy daną lekcję w danym dniu. Aby precyzyjniej określać, kiedy są dane zajęcia w szkole, musimy poznać dni tygodnia:

 • Monday – poniedziałek
 • Tuesday – wtorek
 • Wednesday – środa
 • Thursday – czwartek
 • Friday – piątek
 • Saturday – sobota
 • Sunday – niedziela

Zauważ, że dni tygodnia zapisujemy wielką literą. Nauczenie się tych słówek jest łatwe, ponieważ każde z nich kończy się na -day.

Pamiętajmy, że w opisywaniu, co robimy w danym dniu, zamiast in używamy on (np. I go to church on Sunday).

Grammar edytuj

Hate and love edytuj

 • hate – nienawidzić
 • love – kochać

Po słowach hate/love czasownik otrzymuje końcówkę -ing. Np. I love playing the guitar. I hate dancing.

Samo play czy play on the edytuj

Słowo play znaczy "bawić się, grać". Jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś gra w jakąś grę lub uprawia jakiś sport, to używamy samego play, np. I play football (gram w piłkę nożną) albo I play computer game (gram w gry komputerowe), natomiast kiedy chcemy powiedzieć, że gramy na jakimś instrumencie, używamy playing, np. I am playing the guitar.

 • play football – gra w piłkę nożną
 • play volleyball – gra w siatkówkę
 • play the guitar – gra na gitarze
 • play the piano – gra na pianinie
 • play computer games – gra w gry komputerowe
 • go swimming – chodzenie pływać
 • go shopping – chodzenie po sklepach

Should edytuj

Aby wyrazić radę, używamy should (powinieneś). Should jest kolejnym czasownikiem modalnym.

Dialog edytuj

Przeczytaj uważnie i dokładnie dialog:

 • Have you got a workbook?
 • Yes, I have.
 • Have you got a ruler?
 • No, I haven't.
 • What does your school look like?
 • It's great!

Ćwiczenia edytuj

 1. Stwórz plan lekcji, wykorzystując materiał z dzisiejszych lekcji.