Angielski/List do przyjaciela

Na początek edytuj

Na początku nieformalnych listów zazwyczaj używamy następujących zwrotów:

 • hi – cześć
 • hello – cześć
 • dear – drogi/a

Po danym zwrocie, podobnie jak w języku polskim, umiejscawiamy imię odbiorcy, np. Dear Tim.

Wstęp edytuj

We wstępie listu warto wskazać jego cel. Często występującymi zwrotami są:

 • I am writing to... - piszę by...
  • ask you about... - zapytać cię o...
  • invite you on/to... - zaprosić cię na...
  • apologize/apologise (obie wersje poprawne) for... - przeprosić za...
  • thank you for... - podziękować za...
  • inform you about... - poinformować cię o...
 • Thank you for your last letter. - Dziękuję za twój ostatni list.
 • I am sorry that I did not reply to your letter sooner/earlier. - Wybacz, że nie odpisałem/am wcześniej.
 • How are you? - Jak się masz?

Rozwinięcie edytuj

Rozwinięcie zawiera najważniejszą część listu. Ze względu na mnogość tematów listów trudno wskazać szczególne zwroty.

Zakończenie edytuj

W zakończeniu można zawrzeć podsumowanie treści listu oraz zwroty takie jak:

 • I am waiting for you quick answer. - Czekam na twoją szybką odpowiedź.
 • I look forward to hearing from you soon. - Czekam na odpowiedź.
 • Write back soon. - Odpisz szybko.
 • I have to finish now. - Muszę już kończyć.

Na koniec edytuj

Jednymi z najpopularniejszych zwrotów kończących nieformalne listy są:

 • Greetings/Regards - pozdrowienia
 • Yours - twój/wasz
 • Love/Lots of love – można w tym wypadku przetłumaczyć jako "buziaki"
 • Best wishes – najlepsze życzenia
 • All the best – wszystkiego dobrego

Po danym zwrocie umiejscawiamy imię nadawcy, np. All the best, Sara.