Angielski/Zawody i życie codzienne

Wstęp edytuj

Na tej lekcji poznasz:

 • słownictwo związane z pracą,
 • różnice pomiędzy do a make.

Zawody (professions) edytuj

Nazwy zawodów w języku angielskim tworzy się najczęściej przez dodanie końcówki -er do nazwy czynności, np. drive (prowadzić samochód) – driver (kierowca). Żeby powiedzieć o wykonywanym zawodzie, używamy czasu Present Simple, a o wykonywanym w przeszłości Past Simple np. I'm a miner (jestem górnikiem), I was a football player (byłem piłkarzem).

 • employee, worker – pracownik
 • businessman – biznesmen
 • retired – na emeryturze
 • pension – renta
 • salary – wynagrodzenie
 • unemployed – bezrobotny
 • payment – zapłata

Phrases edytuj

 • I'm looking for a job – Szukam pracy
 • What's your education? – Jakie masz wykształcenie?
 • I work as a... – Pracuję jako...

Grammar edytuj

Make and do edytuj

W tym dziale omówimy jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków podczas mówienia w języku angielskim. Czasowniki do oraz make tłumaczy się jako robić, zrobić. Podobne tłumaczenie powoduje, że Polacy mylą ich znaczenia.

Ogólnie czasownik do oznacza tyle co wykonywać jakąś czynność, być zajętym w robieniu czegoś. Czasownik ten można także wykorzystywać wtedy, gdy w ogóle nie precyzujemy, o jaką konkretną czynność nam chodzi.

Make oznacza tyle co stworzyć coś, czego wcześniej nie było.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, jaka forma jest odpowiednia, bezpieczniej jest użyć czasownika make, ponieważ ma więcej znaczeń i jest mniejsza szansa na pomyłkę.

Ćwiczenia edytuj

EX1. Przetłumacz na angielski.

 • John jest programistą.
 • Jestem nauczycielem.
 • On był piłkarzem.
 • Wyspiański był malarzem.
 • Simon jest księdzem.
 • Dawid jest motocyklistą.