Wstęp edytuj

Na dzisiejszej lekcji poznasz:

 • słownictwo związane z ubraniami,
 • sposoby stopniowania przymiotników.

Vocabulary edytuj

 • awful – okropny
 • baggy – workowaty
 • broad – szeroki
 • checked – w kratkę
 • cute – śliczny
 • elegant – elegancki
 • fashionable – modny
 • flowery – w kwiatki
 • fluffy – puszysty
 • full-lenght – do ziemi
 • gaudy – jaskrawy
 • incredible – niesamowity
 • lacy – koronkowy
 • long-sleeved – z długim rękawem
 • loose – luźny
 • matching – pasujący
 • old-fashioned – staromodny
 • plain – gładki
 • scruffy – niechlujny
 • shiny – błyszczący
 • short-sleeved – z krótkim rękawem
 • smart – elegancki
 • smooth – gładki
 • sparkly – świecący
 • stripy – w paski, w prążki
 • stylish – stylowy
 • tight – wąski
 • trendy – modny
 • woolly – wełniany
 • cotton – bawełna
 • leather – skóra
 • nylon – nylon
 • velvet – aksamit
 • wool – wełna
 • to measure – mierzyć
 • tag – metka
 • zip – zamek błyskawiczny

Grammar edytuj

Stopniowanie przymiotników edytuj

Stopień wyższy przymiotnika tworzy się zazwyczaj przez dodanie do jego formy podstawowej końcówki "er" lub przez dodanie słowa "more" przed przymiotnikiem. Stopień najwyższy tworzy się przez dodanie do formy podstawowej przymiotnika końcówki "est" lub przez dodanie słowa "most" przed przymiotnikiem. Wybór "er", "est", "more", "most" zazwyczaj zależy od liczby sylab w przymiotniku. Stopień najwyższy przymiotnika zazwyczaj jest poprzedzony przedimkiem "the" (np. the best - najlepszy).

Stopniowanie przymiotników jednosylabowych edytuj

Przymiotniki jednosylabowe zazwyczaj stopniują się przez dodanie do ich formy podstawowej końcówek "er" i "est".

 • tall → taller →the tallest
wysoki → wyższy → najwyższy
 • quick → quicker → the quickest
szybki → szybszy → najszybszy

Wybrane przymiotniki, które tworzą stopień wyższy i najwyższy przez dodanie - odpowiednio - końcówek "er" i "est":

big, bright, broad, cheap, clean, clear, close, cold, cool, cross, dark, deep, dry, dull, fair, fast, fat, fine, firm, flat, fresh, full, great, hard, high, hot, large, late, light, long, loose, loud, low, new, nice, old, pale, plain, poor, proud, quick, rare, rich, rough, sad, safe, sharp, short, sick, slow, small, soft, strong, sweet, tall, thick, thin, tight, tough, warm, weak, wet, wide, wild, young.

Stopniowanie przymiotników dwusylabowych zakończonych na "y" edytuj

Przymiotniki dwusylabowe, zakończone na "y" zazwyczaj stopniujemy przez dodanie końcówek "er" i "est".

 • happy → happier → happiest
szczęśliwy → szczęśliwszy → najszczęśliwszy
 • easy → easier → easiest
łatwy → łatwiejszy → najłatwiejszy

Wybrane przymiotniki dwusylabowe, zakończone na "y", które tworzą stopień wyższy i najwyższy przez dodanie - odpowiednio - końcówek "er" i "est":

angry, busy, dirty, easy, friendly, funny, happy, heavy, likely, lovely, lucky, pretty, silly, steady, tiny.

Pozostałe przymiotniki dwusylabowe zazwyczaj tworzą stopień wyższy i najwyższy przez dodanie przed nimi - odpowiednio - słowa "more" i "most".

 • careful → more careful → (the) most careful
ostrożny → ostrożniejszy → najostrożniejszy
 • famous → more famous → (the) most famous
sławny → sławniejszy → najsławniejszy

Należy pamietać, że przymiotniki "clever" i "quiet" stopniujemy przez dodanie końcówek "er" i "est".

Stopniowanie przymiotników przez dodanie "er", "est" lub "more", "most" edytuj

Niektóre przymiotniki dwusylabowe mogą być stopniowane przez dodanie końcówek "er" i "est", jak i słów "more", "most".

Wybrane przymiotniki, które mogą być stopniowane w ten sposób:

common, cruel, gentle, handsome, likely, mature, narrow, obscure, pleasant, polite, remote, shallow, simple, stupid, subtle.

Przymiotniki o trzech i więcej sylabach zazwyczaj tworzą stopień wyższy i najwyższy przez dodanie - odpowiednio - słów "more" i "most".

 • dangerous → more dangerous → (the) most dangerous
niebezpieczny → bardziej niebezpieczny → najbardziej niebezpieczny
 • intelligent → more intelligent → (the) most intelligent
inteligentny → bardziej inteligentny → najbardziej inteligentny

Stopniowanie nieregularne edytuj

Należy pamiętać, że istnieje kilka przymiotników, które stopniuje się w sposób nieregularny, to znaczy nie dodaje się do nich końcówek "er"/"est", ani nie stawia się przed nimi słów "more"/"most" Należą do nich: good, bad, little, ill. Stopniujemy je odpowiednio:

 • good → better → (the) best
dobry → lepszy → najlepszy
 • bad → worse → (the) worst
zły → gorszy → najgorszy
 • little → less → (the) least
mały → mniejszy → najmniejszy
 • ill → worse → (the) worst
chory → bardziej chory → najbardziej chory

Zmiany w pisowni edytuj

Kiedy do formy podstawowej przymiotnika dodajemy końcówki "er"/"est" musimy pamiętać o zmianach w pisowni.

Jeśli przymiotnik jednosylabowy kończy się pojedynczą literą samogłoskową, po której występuje pojedyncza litera spółgłoskowa, wówczas podwajamy literę spółgłoskową. I tak:

 • big → bigger → (the) biggest
duży → większy → największy
 • hot → hotter → (the) hottest
gorący → gorętszy → najgorętszy

Powyższa zasada nie odnosi się do przymiotników dwusylabowych. I tak:

 • common → commoner → (the) commonest
powszechny → powszechniejszy → najpowszechniejszy
 • stupid → stupider → (the) stupidest
głupi → głupszy → najgłupszy

Jeśli przymiotnik kończy się literą "e", wówczas jest ona odrzucana. I tak:

 • wide → wider → (the) widest
szeroki → szerszy → najszerszy

Jeśli przymiotnik kończy się literą spółgłoskową, po której występuje litera "y", wówczas litera "y" jest zastępowana literą "i". I tak:

 • dry → drier → (the) driest
suchy → suchszy → najsuchszy

Przymiotniki, których zazwyczaj się nie stopniuje edytuj

Istnieje grupa przymiotników, których zazwyczaj się nie stopniuje np.: alive, awful, black, boiling, certain, correct, dead, domestic, enormous, environmental, excellent, freezing, furious, gigantic, huge, immediately, impossible, miniscule, mortal, overjoyed, perfect, pregnant, principal, ridiculous, superb, terrible, terrified, unique, unknown, white, whole

Ćwiczenia edytuj

 • Opisz, co masz na sobie wykorzystując przymiotniki.