Wprowadzenie Edytuj

Na tej lekcji

 • poznasz słowa związane z podróżą, komunikacją miejską i pociągami,
 • nauczysz się podawać godziny,
 • poznasz liczebniki porządkowe,
 • nauczysz się podawać daty,
 • poznasz czasy Past Simple oraz Future Simple.

Vocabulary Edytuj

 • central station - dworzec kolejowy
 • class - klasa
 • compartment - przedział
 • connection - połączenie
 • departure – odjazd
 • discount - zniżka
 • entrance – wejście
 • high voltage – wysokie napięcie
 • information office - informacja
 • local - miejscowy
 • platform - peron
 • restaurant carriage - wagon restauracyjny
 • return ticket - bilet w dwie strony
 • single ticket - bilet w jedną stronę
 • ticket office - kasa biletowa
 • toilet - toaleta
 • vacancy - wolne miejsce
 • waiting room - poczekalnia

Czas (time):

 • a second – sekunda
 • a minute – minuta
 • a quarter – kwadrans
 • an hour – godzina

Pory dnia:

 • night – noc
 • morning – poranek
 • afternoon – popołudnie
 • evening – wieczór
 • noon – południe
 • midnight – północ

Phrases Edytuj

 • One ticket to Gdańsk, please. – Proszę bilet do Gdańska.
 • Where is the bus station? – Gdzie jest dworzec autobusowy?
 • How much does a ticket to Gdynia cost? – Ile kosztuje bilet do Gdyni?
 • What time does the train from Tczew arrive? – O której przyjeżdża pociąg ze Tczewa?

Grammar Edytuj

Podawanie godziny Edytuj

Godziny podajemy zupełnie inaczej niż w języku polskim. W Wielkiej Brytanii obowiązuje zegar dwunastogodzinny. O ile w Polsce widząc godzinę 18 możemy powiedzieć, że jest szósta lub osiemnasta, tak w Wielkiej Brytanii zawsze powiemy, że jest szósta. Aby rozróżnić godziny, używa się Am (do 12 rano) oraz Pm (od 12 rano).

Godziny pełne opisujemy w następujący sposób:

 • 100it's one o'clock
 • 700it's seven o'clock
 • 900it's nine o'clock

Przy okazji poznałeś nowe słowo, clock (zegar) :-). Clock to dokładniej zegar ścienny. O zegarku noszonym na rękę mówimy watch.

Godziny połówkowe tworzy się inaczej niż w języku polskim. W języku angielskim mówi się, że jest wpół po piątej, a nie wpół do szóstej:

 • 330it's half past three
 • 430it's half past four
 • 830it's half past eight

Nowe słowa:

 • half – połowa
 • past – po

W języku angielskim także występuje kwadrans, który często się używa:

 • 315it's quarter past three (jest kwadrans po trzeciej)
 • 545it's quarter to six (jest kwadrans do siódmej)

Przy określaniu godzin, od pierwszej do 29 minuty używamy past (po), a w przypadku godzin z minutami od 31 do 59 to (do).

 • 1014it's fourteen past ten
 • 623it's twenty-three past six
 • 534it's twenty-six to six
 • 854it's six to nine

Aby zapytać o godzinę, mówimy Excuse me what's the time? (Przepraszam, jaka jest godzina?) lub też Excuse me what time is it? (Przepraszam, która jest godzina?).

Podczas zapytań zazwyczaj pomija się słówka pm lub am, ponieważ zazwyczaj wiemy, czy jest ranek czy wieczór :-). Inaczej sytuacja wygląda w języku oficjalnym – tutaj stosowanie pm i am jest zalecane.

Liczebniki porządkowe Edytuj

Liczebniki porządkowe tworzy się poprzez dodanie końcówki -th do liczebnika głównego. Wyjątkami są trzy pierwsze liczebniki: first, second, third.

Liczebnik główny Liczebnik porządkowy
one first
two second
three third
four fourth
five fifth
six sixth
seven seventh
eight eighth
nine ninth
ten tenth
eleven eleventh
twelve twelfth
thirteen thirteenth
fourteen fourteenth
fifteen fifteenth
sixteen sisteenth
seventeen seventeenth
eighteen eighteenth
nineteen nineteenth
twenty twentieth
twenty-one twenty-first
thirty thirtieth
forty fortieth
fifty fiftieth
hundret hundreter

Często w języku angielskim używa się skróconego zapisu, np. 4th, 2nd.

Podawanie daty Edytuj

Przy podawaniu dat należy pamiętać o dodaniu the przed liczebnikiem porządkowym oraz of przed nazwą miesiąca, np. Today is the fourth of November (Dzisiaj jest czwarty listopada). Tommorow is the fifth of November (Jutro jest piąty listopada).

Daty roczne dzielimy na dwie części i podajemy powstałe w ten sposób dwucyfrowe liczby:

 • 1285 – twelve eighty-five
 • 1932 – nineteen thirty-two
 • 1754 – seventeen fifty-four

Zasada ta nie obowiązuje od roku 2000:

 • 2000 – two thousand
 • 2014 – two thousand and fourteen

Oczywiście do opisywania daty przydadzą się miesiące:

 • January – styczeń
 • February – luty
 • March – marzec
 • April – kwiecień
 • May – maj
 • June – czerwiec
 • July – lipiec
 • August – sierpień
 • September – wrzesień
 • October – październik
 • November – listopad
 • December – grudzień

Past Simple Edytuj

Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o sytuacjach, które wydarzyły się w określonym momencie przeszłości i są już zakończone. Czasowniki w tym czasie mają taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej. Czasowniki regularne otrzymują w tym czasie końców -ed (lub -d, gdy czasownik kończy się na e). Czasowniki z końcówką -y zastępowane są -ied.

Przykłady:

czasownik tłumaczenie past
to practice ćwiczyć practiced
to work pracować worked
to look patrzeć looked
to want chcieć wanted

Irregular verbs - czasowniki nieregularne Edytuj

Wiele czasowników występuje jednak w formie nieregularnej. Trzeba się ich nauczyć na pamięć (by heart). Oto kilka przykładów:

czasownik tłumaczenie past
do robić did
draw rysować drew
go iść went
have mieć had
read czytać read
sit siedzieć sat

Większość czasowników nieregularnych znajdziesz tutaj.

Odmiana czasownika to be w Past Simple Edytuj

to be
Singular Plural
I was we were
you were you were
he was
she was
it was
they were

Pytania i przeczenia Edytuj

Tak jak w Present Simple operatorem w pytaniach był do, tak w Past Simple jego odpowiednikiem jest did. Można stosować także do, ale wówczas należy pamiętać, by zamienić czasownik na formę przeszłą.

Określenia czasu Edytuj

 • yesterday – wczoraj
 • last week – w zeszłym tygodniu
 • last year – w zeszłym roku
 • last month – w zeszłym miesiącu
 • 4 days ago – 4 dni temu
 • 2 years ago – 2 lata temu

Wyrażenia te mogą znajdować się zarówno na początku jak i na końcu zdania.

Future Simple Tense Edytuj

Czas Future Simple Tense (Czas przyszły prosty) używamy do przewidywania przyszłości, mówienia o decyzjach podjętych w chwili mówienia oraz opowiadania naszych obietnic. Tworzenie tego czasu polega na wstawieniu czasownika modalnego will przed formą podstawową czasownika (np. She will do it tomorrow.Ona zrobi to jutro). Pytania tworzymy za pomocą inwersji will z osobą, a przeczenia poprzez dodanie not do will. Powstałe w ten sposób will not skraca się zazwyczaj do won't.

Określenia czasu Edytuj

 • tomorrow – jutro
 • tomorrow afternoon – jutro popołudniu
 • tomorrow evening – jutro wieczorem
 • next time – następnym razem
 • next week – w przyszłym tygodniu
 • nexy year – w przyszłym roku

Text Edytuj

 • What time is it?
 • It's seven o'clock.

Exercises Edytuj

 • Podaj daty urodzin swoich bliskich po angielsku.
 • Opisz, co jutro będziesz robić.
 • Powiedz, która jest teraz godzina.