Wprowadzenie

edytuj

Na tej lekcji poznasz:

 • czas Past Continuous,
 • czas Future Continuous,
 • czas Future Perfect,
 • słowa związane z opisywaniem wycieczek,
 • słownictwo związane z opisywaniem trasy.

Vocabulary

edytuj
 • car accident – wypadek samochodowy
 • client – klient
 • conference – konferencja
 • exhausted – wyczerpany
 • flight – lot
 • immediately – natychmiast
 • laboratory – ćwiczenia
 • no sooner than – nie wcześniej niż
 • to participate – uczestniczyć
 • police station – posterunek policji
 • post office – poczta
 • to prepare – przyrządzać
 • tiring – męczący
 • tutorial – seminarium

Phrases

edytuj
 • to go on foot – iść pieszo
 • It took me about ten minutes. – To zajęło mi 10 minut.

Grammar

edytuj

Past Continuous Tense

edytuj

Czas Past Continuous Tense służy nam do opisywania czynności odbywających się przez pewien czas w przeszłości. Stosujemy go gdy mówimy o czynności trwającej nieprzerwanie przez jakiś czas oraz gdy opisujemy ciągłą akcję przerwaną przez jakieś jednorazowe wydarzenie. Past Continuous tworzy się tak samo jak Present Continuous, tylko czasownik to be używamy w czasie przeszłym.

Określenia charakterystyczne

edytuj
 • then – wtedy
 • those days – w tamtych dniach
 • at that time – w tamtym czasie
 • from... to... – od... do...
 • all day – cały dzień

Future Continous

edytuj

Czas Future Continuous stosujemy, gdy mówimy o czynności, która będzie trwała w jakimś momencie przyszłości. Tworzy się go tak samo jak Past czy Present Continuous, tylko czasownik to be jest w formie will.

Future Perfect

edytuj

Czas Future Perfect stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, która będzie ukończona do jakiegoś określonego momentu w przyszłości. Struktura czasu Future Perfect to: will+have+III forma czasownika. Pytania tworzy się, poprzez umieszczenie will na początek zdania, a przeczenie poprzez dodanie not do will.

Opisywanie trasy

edytuj

Na pewno podczas wycieczek będziesz musiał podać trasę. Zazwyczaj informacje o trasie podaje się w trybie rozkazującym:

 • Go forward – Idź prosto
 • Turn left – Skręć lewo
 • Turn right – Skręć w prawo
 • Turn back – zawróć

Aby odpowiedzieć, że należy skręcić w drugą, trzecią lub czwartą uliczkę, używamy liczebników porządkowych.

 • Take the second turning on your right – skręć w prawo w druga ulicę

Inne przydatne słowa:

 • after – za, po
 • before – przed
 • near – blisko
 • next to – obok
 • between – pomiędzy
 • in front of – z przodu
 • in – w
 • on – na
 • over – nad
 • opposite – naprzeciwko

Konstrukcja z dodaniem ulicy:

 • Turn right into Poznańska street – skręć w prawo w ulicę Poznańską

Exercise

edytuj
 • Opisz swoją ostatnią wycieczkę.
 • Napisz trasę z twojego domu do pracy.