Angielski to w chwili obecnej jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków świata. Jest także najczęściej używanym językiem w biznesie, a także głównym językiem publikacji naukowych i konferencji międzynarodowych (szczególnie w naukach ścisłych). Miliony ludzi uczy się go w szkołach. Jako języka ojczystego używają go mieszkańcy wielu państw – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii czy Nowej Zelandii. W wielu krajach angielski ma status drugiego języka urzędowego.

Angielski należy do grupy języków zachodnioeuropejskich (zachodniogermańskich), podobnie jak niderlandzki czy niemiecki, jednak uległ on znacznym wpływom języków romańskich (głównie francuskiego).