Angielski/Reported speech

Reported speech - mowa zależna edytuj

Co nam daje mowa zależna edytuj

  • Możemy opisać zdarzenie z perspektywy innej osoby.
  • Możemy przytoczyć to, co powiedział ktoś inny, bez cytowania.

Jak uzyskać mowę zależną edytuj

  1. Każdy z czasów musimy "cofnąć" o jeden.

Budowa edytuj

Kto (he, they) + said/told + zdanie z cofniętym czasem.


Określenia czasu edytuj

W mowie zależnej określenia czasu nie ulegają zmianie jeśli w chwili mówienia mamy nadal ten sam dzień (bądź inną jednostkę czasu). W przeciwnym przypadku musimy zamienić:

today → that day

tonightthat night

nowthen, at that time, at once/immediately

now thatsince

yesterday → the day before, the previous day

tomorrow → the next day

tomorrow morningthe morning after, the next morning

last nightthe night before, the previous night

the day before yesterdaytwo days before

the day after tomorrowin two days' time

a week ago → a week before

last year → the previous year

Przykład:

"He left last week," she said. → She said he had left the previous week.

Tabela edytuj

Jak "cofać" czasy:

Kolorami zaznaczono: Osobę mówiącą

Czas

Wykonawcę czynności

Obiekt docelowy


Direct speech Reported speech
Present continuous
I'm marrying Julia. (domyślnie I) →
He isn't marrying me. (domyślnie I) →
Past continuous
He said he was marrying Julia.
Brian said Stevie wasn't marrying him.
Present simple Past simple
Past simple Past perfect
Present perfect Past perfect
Past perfect Past perfect
Future simple Conditional

Czasowniki modalne edytuj

Czasowniki modalne nie ulegają zmianie w mowie zależnej, np. I need a glass of water.

He told me he needs a glass of water.

Pytania edytuj

Szyk pytania w mowie zależnej zmienia się na szyk zdania twierdzącego: What do you want? They asked what I wanted. Jeżeli mamy do czynienia z pytaniem zamkniętym to używamy spójnika "if".