Pronouns - Zaimki

Informacje ogólne edytuj

Kiedy mówimy lub piszemy, stale odnosimy się do ludzi bądź rzeczy, które wymieniliśmy lub mamy zamiar wymienić. Możemy to zrobić przez powtórzenie grupy rzeczownikowej, ale najczęściej stosujemy pronouns czyli zaimki. Zastosowanie zaimków pozwala na unikanie powtórzeń.

Mary took a book and opened it.

Sally recognized the scarf as hers.

I was pleased with myself.

This is a very busy place.

Jeśli wymieniliśmy dwie, lub więcej różnych rzeczy, musimy powtórzyć grupę rzeczownikową, aby było wiadomo o którą rzecz lub rzeczy chodzi.

Leaflets and scraps of papers were scattered all over the floor. I strated to pick up the leaflets.

Podział zaimków edytuj

Rozróżniamy następujące rodzaje zaimków:

  • personal pronouns - zaimki osobowe,
  • possessive pronouns - zaimki dzierżawcze,
  • reflexive pronouns - zaimki zwrotne,
  • demonstrative pronouns - zaimki wskazujące,
  • idefinite pronouns - zaimki nieokreślone,
  • reciprocal pronouns - zaimki wzajemne,
  • relative pronouns - zaimki względne,
  • interrogative pronouns - zaimki pytające.

Personal pronouns - zaimki osobowe edytuj

Zaimków osobowych używamy, aby odnieść się do siebie, do ludzi, z którymi rozmawiamy lub do ludzi i rzeczy, o których mówimy. Możemy rozróżnić dwa rodzaje zaimków osobowych:

  • subject pronouns - zaimki osobowe w funkcji podmiotu,
  • object pronouns - zaimki osobowe w funkcji dopełnienia.

Zaimki osobowe w funkcji podmiotu to:

I - ja,

You - ty,

He - on,

She - ona,

It - ono,

We - my,

You - wy,

They - oni.

Zaimka I używamy, aby odnieść się do siebie. Pisany jest zawsze wielką literą.

I don't know what to do.

I think I made the wrong decision.

May I ask what time it is?

Zaimka you używamy jeśli odnosimy się do ludzi, z którymi rozmawiamy. Zaimek ten ma taką samą formę w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.

You will have to wait a bit.

Would you come and have a drink?

How did you do that?

Zaimek you może też, szczególnie w języku mówionym, odnosić się do ludzi w ogóle, a nie tylko do tych, z którymi rozmawiamy lub do których piszemy.

You can't predict what will happen.

Zaimków he i she używamy jeśli odnosimy się, odpowiednio, do mężczyzny lub chłopca, kobiety lub dziewczyny.

My father is rather fat - he weighs over 100 killograms.

Billy King was a boxer, wasn't he?

Mary came in. She was a good-looking woman.

"Is Sue there?" - "I'm sorry, she doesn't work here now."

Zaimka it używamy w odniesieniu do przedmiotów, miejsc, organizacji lub pojęć abstrakcyjnych.

I've just bought King's new book. It is a very long nowel!

"Have you been to London?" "Yes, it was very crovded."

How many people saw the BBC when it started broadcasting in 1937?

It is not an idea that has much public support.

Zaimek it używany jest również w odniesieniu do zwierząt, jeśli ich płeć jest nieznana lub nieistotna dla sensu wypowiedzi. Czasami tego zaimka używa się też w odniesieniu do noworodków.

The bear came at me. It had sharp theeth.

How Mary loved the baby! And how Tom hated it!

Zaimek it może też być używany w ogólnych wyrażeniach dotyczących sytuacji, czasu, daty lub pogody.

It is very quiet here.

It is half past four.

It is February 10th.

It is rainy and cold.

Zaimek we jest używany kiedy mówi się o grupie osób, w skład której wchodzi osoba mówiąca lub pisząca.

Where shall we meet, Sally?

I do the washing, he does the cooking, we share the washing-up.

Zaimka tego używamy również, jeśli osoba mówiąca lub pisząca czuje, że jest częścią np. szkoły, lokalnej społeczności, czy nawet całej ludzkości.

We all need money.

We are in fact a multicultural society.

Zaimek they jest używany w odniesieniu do grupy rzeczy lub osób. Osoba mówiąca lub pisząca nie należy do tej grupy.

All the girls think he is great, don't they?

Tom and Alice earn a lot of money. They must be rich.

Zaimek ten jest również używany w odniesieniu do ludzi jako ogółu.

Isn't it what they call happines?

Może też być używany w odniesieniu do ludzi, których tożsamość nie wymaga dokładnego określenia. Np. w zdaniu: "They gave John another pay rise." jasne jest, że they odnosi się do pracodawców Johna.