Angielski/Koordynacja/Can i czytanie

Archive Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony.

Can

Can jest tak zwanym czasownikiem modalnym, czyli takim, po którym musi wystąpić inny czasownik w bezokoliczniku. Obok can takim czasownikiem jest to be.

Can stosujemy:

 • gdy chcemy pokazać swoje zdolności (I can speak six languagesPotrafię mówić sześcioma językami)
 • do wyrażania próśb (Can you fix this for me?Czy możesz to naprawić dla mnie?[1])

Czytanie

 
Logo Wikipedii w Simple English

Starajmy się jak najwięcej czytać tekstów w języku angielskim, by poznać nowe formy gramatyczne, nowe słowa oraz aby sobie przypomnieć coś, czego kiedyś się uczyliśmy, a wyleciało z głowy. Dobrym ćwiczeniem byłoby czytanie Wikipedii w Simple Engish napisanej w prostej formie języka angielskiego, przeznaczonego dla tych, którzy nie przekroczyli poziomu zaawansowanego w nauce angielskiego.

I wish I could

I wish oraz I could można tłumaczyć jako chciałbym umieć, lub żałuję, że nie umiem tego. Stosujemy je, gdy chcemy powiedzieć, że coś chcielibyśmy robić coś lepiej oraz gdy chcemy wyrazić swoje pragnienia i życzenia.

Tworzenie

Po prostu wstawiamy I wish I could

Możemy też mówić w ten sposób o innych osobach lub ktoś może mówić o nas czy też o kimś innym:

 • I wish he could
 • We wish we could

Przykłady

 • Chciałabym umieć latać.
  • I wish I could fly.
 • Chciałbym umieć lepiej gotować:
  • I wish I could cook better.
 • Chciałbym zostać tu dłużej:
  • I wish I could stay longer there.
 • Chciałabym mieć samochód (lub: Żałuję, że nie mam samochodu):
  • I wish I had a car.

Mimo iż mowa jest o sytuacji w chwili obecnej, po I wish używamy czasownika w drugiej formie (Past Simple).

Gdy chcemy użyć zdania, które będzie nawiązywało do przeszłości, po I wish używamy Past Perfect czyli np. I wish I had told you this (Żałuję, że Ci tego nie powiedziałam).


Przypisy

 1. Bardziej grzecznościową formą zdania Can you fix this for me? jest Could you fix this for me?.