Asembler x86/Instrukcje/PREFETCHTx

PREFETCHTx - Rozszerzenia Asemblera x86 MMX do zarządzania pamięcią podręczną.


PREFETCHT0 - Pobiera dane do wszystkich poziomów pamięci podręcznej.

PREFETCHT1 - Pobiera dane do pamięci podręcznej L1 i L2.

PREFETCHT2 - Pobiera dane tylko do pamięci podręcznej L2. [1]

Zobacz rozszerzenia Asemblera x86.

Przypisy

edytuj
  1. https://softpixel.com/~cwright/programming/simd/mmxext.php