W niniejszym rozdziale znajdziesz spis instrukcji procesorów x86. Opisy poszczególnych z nich znajdziesz klikając na ich nazwy lub przechodząc do odpowiednich podrozdziałów umieszczonych w tabeli poniżej.

Asembler X86 Instrukcje

transferowe
arytmetyczne
logiczne
różne
skokowe


instrukcje procesorów x86
adc
add
and
bswap
call
cbw
clc
cld
cli
cmc
cmp
cwd
cwde
dec
div
idiv
imul
in
inc
int
jWarunek
jmp
lea
mov
movzx
mul
neg
nop
not
or
out
pop
popa
popf
push
pusha
pushf
rcl
rcr
ret
rol
ror
sal
sar
sbb
shl
shr
stc
std
sti
sub
xchg
xor
EAX
EBX
ECX
EDX

Procesory 386 edytuj

Procesory 486 edytuj

procesory Pentium edytuj

Koprocesor arytmetyczny edytuj

Rozszerzenia MMX edytuj

Rozszerzenia SSE edytuj

Instrukcje zmiennoprzecinkowe edytuj

Instrukcje całkowitoliczbowe (MMX2) edytuj

Rozszerzenia SSE2 edytuj

Rozszerzenia SSE3 edytuj

Rozszerzenia SSSE3 edytuj

Rozszerzenia SSE4 edytuj

SSE4.1 edytuj

SSE4.2 edytuj