W niniejszym rozdziale znajdziesz spis instrukcji procesorów x86. Opisy poszczególnych z nich znajdziesz klikając na ich nazwy lub przechodząc do odpowiednich podrozdziałów umieszczonych w tabeli poniżej.

Asembler X86 Instrukcje

transferowe
arytmetyczne
logiczne
różne
skokowe


instrukcje procesorów x86
adc
add
and
bswap
call
cbw
clc
cld
cli
cmc
cmp
cwd
cwde
dec
div
idiv
imul
in
inc
int
jWarunek
jmp
lea
mov
movzx
mul
neg
nop
not
or
out
pop
popa
popf
push
pusha
pushf
rcl
rcr
ret
rol
ror
sal
sar
sbb
shl
shr
stc
std
sti
sub
xchg
xor
EAX
EBX
ECX
EDX

Procesory 386

edytuj

Procesory 486

edytuj

procesory Pentium

edytuj

Koprocesor arytmetyczny

edytuj

Rozszerzenia MMX

edytuj

Rozszerzenia SSE

edytuj

Instrukcje zmiennoprzecinkowe

edytuj

Instrukcje całkowitoliczbowe (MMX2)

edytuj

Rozszerzenia SSE2

edytuj

Rozszerzenia SSE3

edytuj

Rozszerzenia SSSE3

edytuj

Rozszerzenia SSE4

edytuj

SSE4.1

edytuj

SSE4.2

edytuj