Asembler x86/Instrukcje/SSSE3/PHADDx

PHADDW, PHADDD działają − odpowiednio − na wektorach słów bądź podwójnych słów ze znakiem, wykonując dodawanie sąsiednich elementów. PHADDSW wykonuje to samo działanie co PHADDW, z tym, że wyniki dodawania są nasycane.

Np. rozkazowi PHADDW xmm1, xmm2 odpowiada:

 for i:=0 to 3 do
   begin
     temp[i]   := xmm1[2*i] + xmm1[2*i+1];
     temp[i+4] := xmm2[2*i] + xmm2[2*i+1];
   end;