Asembler x86/Instrukcje/SSSE3/PSHUFB

PSHUFB rozmieszcza elementy w wektorze bajtów zgodnie ze wzorcem zapisanym w wektorze źródłowym.

Każdy bajt wzorca określa, jaka wartość zostanie zapisana na odpowiadającej mu pozycji w wynikowym wektorze:

 • jeśli najstarszy bit jest ustawiony, to zapisywany jest bajt o wartości zero;
 • w przeciwnym razie cztery lub trzy najmłodsze bity (zależnie, czy rozkaz działa na rejestrach XMM czy MMX) określają indeks bajta w wektorze docelowym, który zostanie przepisany do wyniku.

Rozkaz PSHUFB xmm1, xmm2 (128-bitowe argumenty) wykonuje:

 for i:=0 to 15 do
 begin
  if xmm2[i] AND 10000000b <> 0 then { ustawiony najstarszy bit }
   temp[i] := 0;
  else do;
   index = xmm2[i] AND 00001111b;  { albo indeks }
   temp[i] := xmm1[index];
  end;
 end;
 xmm1 := temp;

Np. dla danych

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
xmm2 = |0 |1 |2 |1 |3 |4 |5 |1 |6 |7 |0 |1 |2 |1 |7 |8 | (bajty jako liczby)
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
xmm1 = |W |i |k |p |e |d |a |- |. | | | | | | | | (bajty jako znaki ASCII)
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    

wynikiem działania PSHUFB xmm1, xmm2 będzie:

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
xmm1 = |W |i |k |i |p |e |d |i |a |- |W |i |k |i |- |. | 
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+